Home

Evening News Home

Ska/Reggae Band - Since 2013

 

Email: eveningnews.nl@gmail.com

Tel nr: 00 31 (0)71 5141744Evening News

 

Evening News is Sensationeel, Universeel, ja zelfs Essentieel!

Kan een mens wonen in muziek? Ja, dat kan, vraag maar aan Rick Blansjaar zanger van Evening News! Hij woont in ska zoals opa vroeger in zijn kostuum kon wonen. En net zoals een goede fysieke woonstee vinden, moet je om te  wonen in muziek ook enig doorzettingsvermogen en toewijding hebben. Soul and inspiration, zeg maar.

Wel, dat is iets dat Rick en zijn mensen donders goed weten. Stuk voor stuk zijn ze ooit onherroepelijk verslaafd geraakt aan een dagelijkse dosis Jamaicaanse “stompin soul”, ook wel ska genoemd.

De muzikanten van Evening News komen uit exotische oorden als Zoetermeer, Leiden, Katwijk, Nieuwkoop, Beverwijk en Den Haag, maar als ze muziek maken, wonen ze dus eigenlijk in buitenwijken van Kingston, en dan ook nog es een halve eeuw geleden!

Flashback! Toen ontstond dus die broeiende cocktail die Ska heet: een mengsel van stomende R&B, jazz, mento, en juicy, Jamaicaanse ingredienten...  Evening News speelt precies die ska, rock-steady en vroege reggae uit de jaren zestig en zeventig. Met een gemak alsof ze ergens in de polder boerenkool staan klaar te maken. Met hetzelfde vuur, toewijding, dezelfde passie, en jawel goedaardige ''crazyness'' als de founding fathers uit Jamaica. Authentic and crucial!

Als ze muziek maken woont Evening News dus in de huizen en studio’s die destijds werden gebouwd door legendarische groten uit de geschiedenis van Jamaicaanse ''roots&culture” zoals Prince Buster, Linval Thompson, Desmond Dekker, The Skatalites, Lord Tanamo, Clancy Eccles, Yellowman en vele anderen.  Rick is de huisbewaarder van het gezelschap. Hij houdt alles samen en zingt met een soul alsof er in elke noot een heimwee naar Kingston anno 1964. Een frontman die ska ademt.

Iedereen die van muziek houdt, en dan van die muziek die zo bezielend op je oma's heupen en je nichtjes onderbuik kan werken, die een brede grijns op je gezicht tovert, Jamaicaanse muziek dus, die moet kennis maken met een van de weinige bands in Nederland die dat recept nog kent: Evening News!

Een compacte groep met een strakke sound, met leden die het klappen van de zweep hoorden in bands als Ska-D-Lite, Lord B and the Sensationals, Rohan Lee and the Recipe en The Regulators.  Evening News heeft de oude huizen van roemruchte Jamaicanen gekraakt, zijn erin gaan wonen en hebben de vibes in zich opgenomen. Regelmatig komen ze te voorschijn om het vuur van die dagen te doen oplaaien. Fyah Bun! Stap op de fiets, neem de bus of de benen, stap in het vliegmachien, spring op de trein, en zoek deze groep op voor een sensationeel, universeel en zelfs essentieel ritje door het Jamaicaanse landschap van 1964.

Don't miss that RudeBoyTrain!

 

Evening News

 

Evening News is Sensational, Universal, yes even Essential!

Can a human live Music? Yes he can ! Ask Rick Blansjaar, the singer of Evening News. He breathes and lives SKA, like your grandfather used to be inseparable with his chair and his 3 piece suit. And just like finding your perfect partner, to be able to live in music you have to have a certain amount of dedication and persistence. You’ve got to have Soul and Inspiration.

Well, that is something that Rick and his fellow band members know damn well. All of them have, in one faze in their musical lives, have gotten irreversible addicted and dependent of their daily doses of that “stomping” Jamaican Soul that is known as SKA.

The members of Evening News come from exotic places like Zoetermeer, Leiden, Katwijk, Nieuwkoop, Beverwijk and The Hague, but when the make music they step into their time machine and travel back half a century to the suburbs of Kingston !

A flashback in time to the era when a mixture of steaming R&B, stomping JAZZ, Jamaican Rum and some good grass, led to this sizzling cocktail called SKA. And it is this SKA that Evening News embraces. Rock steady, early reggae from the 60’s and 70’s. But with a ease and attitude as if the where born and bred on the island. With the same dedication, passion, fire and, yes, even caught up with the same benign “crazyness” as the founding fathers from Jamaica. Authentic and Crucial!!

When they make Music, Evening News takes refuge in the houses and studio’s that where built by the legendary great artists from the history of Jamaican “roots and culture” , like Prince Buster, Linval Thompson, Desmond Dekker, The Skatalites, Lord Tanamo, Clancy Eccles, Yellowman and many others. Rick is the landlord of the group. He holds and brings it all together and sings with a SOUL as if he is homesick of Kingston in 1964. A lead singer that breathes SKA.

Everyone that loves Music, and especially that kind of music that still makes your grandma wiggle her hips, makes your cousins blush at the sight of boys and brings a glorious grin to your face..... Jamaican Music ! They should get to know one of the few bands in the Netherlands that still have the recipe: Evening News !

A compact band with a tight sound. With members that have learned the tricks of the trade in bands such as The Vibe, Ska-D-Lite, Lord B & the Sensationals, Rohan Lee & the Recipe  and The Regulators. Evening News has squatted the old houses of these legendary Jamaican artists and have taken up their vibe and make it their duty to relight and strengthen the spirit of SKA. Fyah Bun. So get on your bike, take the bus or use your legs, get on that plane, jump on a train and join this band on a sensational, universal end even essential ride through the Jamaican landscape of 1964.

Don't miss that RudeBoyTrain!